uzaqgörən

uzaqgörən
sif. Bir şeyin aqibətini, gələcək nəticəsini qabaqcadan görməyi bacaran, bəsirətli. Yox, yox, orda uzaqgörən oyaqlar da var; Haqq, ədalət, sülh söyləyən dodaqlar da var. S. Rüst.. <Komandir> uzaqgörən idi. Hər bir məsələni yüz ölçər, bir biçərdi. Ə. Vəl.. // Ehtiyatkar, tədbirli. Uzaqgörən adamlar get-gedə dəyərini qaib edən kağız pullarını qızıla və brilyanta verirdilər. Ç..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • uzaqgörənlik — is. Bir şeyin aqibətini, gələcək nəticəsini qabaqcadan görmək qabiliyyəti; bəsirət. Kərəmzadə siyasi uzaqgörənliyini isbata çalışdı. B. Bayramov. Şiraslan müsibətli adam kimi, uzaqgörənliyini yada saldı. M. Süleymanov. // Ehtiyatkarlıq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • durbin — f. 1) uzağı görən, uzaqgörən; 2) binokl; 3) teleskop; 4) m. uzaqgörən (adam) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Ходжалинская резня — Ходжалинская резня …   Википедия

  • bəsarət — ə. 1) uzaqgörənlik; 2) diqqət; 3) m. bəxt, tale …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bəsirətkar — ə. və f. gözüaçıq, uzaqgörən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • durəndiş — f. gələcəyi fikirləşən; uzaqgörən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • kahin — ə. 1) qeybdən xəbər verən (adam); 2) bütpərəstlərdə: din xadimi ruhani; 3) peyğəmbər; 4) m. uzaqgörən, müdrik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müdəbbir — ə. tədbir görən; tədbirli, uzaqgörən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müdəbbiranə — ə. və f. işin sonunu düşünərək, uzaqgörəncəsinə, ətraflı düşünərək …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mütəbəssir — ə. 1) diqqətlə baxan; diqqətcil; 2) uzaqgörən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”